Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemskap

Den 3 april 2019 antog vi nya stadgar där vi uppdaterat dem så att ni kan bli medlem på årsbasis för att vara med i arbetet för att Hästholmen med omnejd ska utvecklas och vara levande plats där alla generationer trivs att bo och verka i.

Som byalagsförening ska vi vara en kanal för att påverka vår vardag samt fungera som kontaktorgan och remissinstans i frågor rörande kommunens myndighetsutövning och serviceverksamhet.

Som bygdegårdsförening ska vi driva och utveckla bygdegården här i Hästholmen. Bygdegården är en fantastisk plats och kan hyras av organisationer och enskilda. Medlemmar har rabatterat pris. Vi ska också självklart stärka bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och verksamhet

Bli medlem i föreningen!

Medlemsavgiften är 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för familj. Föreningar och organisationer, som har en lokal verksamhet, är också välkomna som medlemmar. Märk betalningen med namn, personnummer (6 siffror), adress, telefonnummer och e-post.

Swish 123 515 25 66

Bankgiro: 331-3558