Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Haga, Hamngatan 41

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Ett tidigare Haga brann ner 1920, men byggdes upp igen av västgöten Johansson. Det sägs att Haga har varit bageri en gång i tiden, och att det har funnits en affär i gamla uthuset. Ny ägare blev 1942 lagerförman Einar och Karin Andersson, som hyrde ut övervåningen. Tvåfamiljshuset blev enfamiljshus 1989.  

Haga
Haga

 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Gästgivaregård 1:11

Byggår 1920. Tvåfamiljshus blev enfamiljshus 1989.

Ett tidigare Haga brann ner 1920, men byggdes upp igen. Västgöten Johansson byggde det nya huset efter branden 1920. Haga har förmodligen varit bageri en gång och i gamla  uthuset har det nog varit affär.

Två familjer. Kullander bodde på nedervåningen och Set Palmér, stationskarl, på övervåningen. Sedan bodde Johansson på nedre och Linder på övre våningen. Därefter bodde Kalle och Maja Pettersson på Hagas övre våning. Kalle var fiskare. De flyttade sedan till Bergslund (se skylt Alviksvägen 4). Sven Pettersson, disponent på Göta Lantmän, bodde på nedervåningen. Alla dessa var förmodligen bara hyresgäster.

Ny ägare blev 1942 lagerförman Einar och Karin Andersson. Artur Flisbecks hyrde på övervåningen innan de flyttade till Alviken 1955. Kalle och Karin Johansson köpte Haga 1967 av Ella och Nils Johnsson, som då bodde på övervåningen. De bodde kvar till 1970 då dottern Birgitta Wissman flyttade upp.  1978 flyttade Wissman ner och Johansson upp på grund av att familjen Wissman fått tillökning. 1989 såldes huset till nuvarande ägare Solveig Lundahl.

Bostadshus i en och halv våning. Brunmålad sockel. Vit spritsputs med släta hörn och omfattningar. Gesims. Sadeltak belagt med brunt tvåkupigt tegel. Avvalmade gavelspetsar. Bruna två- och treluftsfönster med tvärpost. Bruna tvådelade dörrar med glasad överdel. Glasveranda. Takkupa. Efter 1989 har huset målats om och allt som tidigare var brunt är nu grått.

Sedan dess har huset fått en ansiktslyftning på många sätt. Nytt tak har lagts och insprutning av skum i golven har gjorts. Nytt uthus och carport. Huset blev nu ett enfamiljshus med vackra trägolv och kakelugnar.

Byggnad med stort kulturhistoriskt värde enligt länsmuseets inventering 1983.

Uthus klätt med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Bruna panelade dörrar. Detta har rivits och ersatts av ett nytt uthus och en carport. Det gamla huset klassades som byggnad med stort kulturhistoriskt värde vid länsmuseets inventering 1983.

Trädgård: Grusad gång, gräs, fruktträdgård.                

Upp