Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygdegården, Tägnegatan 3

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Marken förvärvades 1937 och året efter uppfördes fastigheten av byggmästare Erik Pettersson och hans son Ewald. Beställare var Föreningen Hästholmens Föreningslokal u p a (utan personligt ansvar). I huset fanns en större samlingssal och en mindre, samt ett maskinrum för biografapparat. Under en period lackerades möbler i huset. 1979 blev det åter en allmän lokal och Hästholmens bygdegårdsförening startade. 2021 utsågs bygdegården till Årets bygdegård.  

Hästholmens bygdegård
Hästholmens bygdegård

Upp

 

Mer att läsa

Tollstad 2:20, 

Byggår 1938. Föreningslokal.

Förvärv skedde 1937 och året efter byggde byggmästare Erik

Petersson och hans son Ewald den ursprungliga fastigheten åt

Föreningen Hästholmens Föreningslokal u p a. Den beskrivs 1948 som en fastighet på 1 075 kvm, taxeringsvärdet var 16 100 kr,

Byggnaden i trä. I huset fanns en större samlingslokal, en dito mindre och ett maskinrum inrett för biograf apparat. Ordförande och föreståndare i föreningen var då Martin Kratz.

Under en period användes huset för lackering av de möbler, som gjordes i snickerifabriken bredvid.

1979 blev det åter allmän lokal i huset. Då startade Hästholmens bygdegårdsförening sin verksamhet. På 1990-talet köpte föreningen fastigheten av dåvarande ägaren Ödeshögs kommun. 2001 byggdes huset till mot Alvastrahus. Föreningen fick en kontorsbarack av Hallins i Ödeshög och denna byggdes samman med det ursprungliga huset. Även då var Ewald Petersson med.

I länsmuseets inventering 1983 står att läsa att bygdegården är klädd med faluröd lockpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Den har slammad stengrund, vita tvåluftsfönster med mittpost och blåmålad panelad dörr samt är tilläggsisolerad.

Till byggnaden hör ett uthus men detta nämns inte 1983.

Trädgård: Gräs, björkar.

I dag används bygdegården till olika verksamhet – teater, musik, fester, pingis, dans, gymnastik, allmänna möten och diskussioner, föredrag, utställningar, ja, det mesta. 

Vill man hyra lokalen bokar man den hos Gunnel Kellander 0703223024

Upp