Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Gästis, Hamngatan 28

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Karolina och Johan Jönsson lät uppföra huset 1870, där de bedrev gästgiveri. De fick tolv barn som alla tog namnet Tollander. Sonen Emil tog över verksamheten 1900 och drev både skjutsstation och gästgiveri. Resande kunde ligga över, äta och låta hästen vila eller byta häst. Emils två döttrar drev gästgiveriet fram till 30-talet. Huset användes sedan för dans och teater av Jordbrukarnas ungdomsförbund. Under kriget hade armén monterat upp ett torn på huset där man hade flygbevakning dygnet runt.  

Gästgivaregården
Gästgivaregården

 

Gästsgivaregården före 1937

Gästgivaregården före 1937

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Gästgivaregård 1:18

Byggår 1870.

Karolina och Johan Jönsson gifte sig 1849. Efter giftermålet kom de till socknen från Ödeshög. Paret byggde förmodligen fastigheten 1870 och bedrev gästgiveri. De fick tolv barn och tog namnet Tollander.

Tollander har i dag släkt i Uckleby och Jättingstad Heda.

Sonen Emil tog över verksamheten när fadern dog 1900 och drev både skjutsstation och gästgiveri. Resande kunde ligga över, äta och låta hästen vila eller byta häst.

Priset för skjuts från Hästholmen var 24 shilling banco per mil i mitten av 1800-talet. En ridhäst kostade åtta shilling banco om gästgivaren måste hämta tillbaka hästen.

Emil Tollanders två döttrar bedrev gästgiveriverksamhet från början av 1900-talet till 30-talet.  Gästgiveriverksamheten upphörde 1937, men med hästskjuts slutade man 1905.

Gästis stod tomt under några år runt 1940-talet. Då hade JOF, Jordbrukarnas Ungdomsförbund, dans och teater här. Under kriget hade armén monterat upp ett torn på huset där man dygnet runt bevakade att inga flygplan kom in över Hästholmen.

1939 köpte Karl Pettersson Gästgivaregården. 1944 arrenderade Odéns Gästgivaregården och flyttade in på Gästis.

Familjen Irma och Nils Tosting med döttrarna Laila, Madelene och Christina bodde på Gästis när de brukade Västergården. Irmas mamma, Elsa Pettersson, bodde på Gästis sina sista år. Hon avled 1963.

1964 köpte syskonen Henning, Edit och Erik Johansson huset. Hennings hustru Dagmar bodde där också. Henning och Erik var fiskare sedan 1928.

Runt 1990 köpte Stefan och Marita Johansson med sonen Fredrik Gästis. De kom från Sundbyberg. Efter renovering och ombyggnad drev paret dataföretaget L.S. Lönespecialisterna i en barack på gården. Ibland hade de kurser inne i huset. Deltagarna åt middag hos Birgitta Wissman på Västergården.

1999 köpte Bo Jönsson Gästis och 2016 köptes huset av Anna och Emil Wissman.

Länsmuseets beskrivning 1983: Bostadshus i två och en halv våning klätt med gulmålad locklistpanel, brun i gavelrösten med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Rödbruna tvåluftsfönster med spröjs. Trävit tvåmålad dörr med fyllningar. Glasveranda med balusterdockor. Byggnad med stort  historiskt värde.

Uthus i en och en halv våning klätt med gulmålad locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Slammad naturstensgrund. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Bruna dörrar. Byggnad med stort historiskt värde. Trädgård; Grusad plan, stora lövträd, fruktträd.  

Upp