Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Svenssons redskapsfabrik, Hallegatan 3

Inledning
Mer att läsa

Inledning

Firman “Svenssons redskapsfabrik” grundades 1927 av fabrikör Karl Leonard och Vilhelmina Josefina Svensson. Familjen bodde fram till 1947 i en del av bottenvåningen medan resten av byggnaden bestod av ett kontorsrum, två verkstadslokaler och tre lagerrum. Huvudsakligen tillverkades handredskap för rotfruktsodling och trädgårdar. 1948 uppfördes den intilliggande funkisvillan, som blev ett generationsboende för familjen. I juni 2004 lades fabriken ned, och maskiner och lager auktionerades bort. En del av inventarierna skänktes till lantbruksmuseet.

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Hallegården 4:28, f.d. L. Svenssons redskapsfabrik

Fabriksbyggnad byggd i trä med ett kontorsrum, två verkstadslokaler, tre lagerrum. Förvärv 1917. Fabriken lär ha flyttats från Ödeshög där det tidigare spelades teater i lokalen. Leonard Svenssons verkstad och bostad, där familjen bodde fram till 1947 i en del av bottenvåningen medan resten av byggnaden var fabrik. Leonard ägde även järnvägshotellet 1918-27 (se skylt Vätterhästen).

Barn Allan och Karin. Allan och hans hustru Margit bodde sedan i bostadshuset som ligger bredvid. Huset såldes 2002 och de båda lägenheterna är idag uthyrda.

Fabriken byggdes om 1937. El, vatten, avlopp, centralvärme  och varmvatten installerades. Huvudsakligen tillverkades handredskap för rotfruktsodling och trädgårdar. Bästa hackorna och gödselspridaren Ideal såldes här. Årlig omsättning 50 000 kr. Maskinell utrustning: revolverstanspress, bänksaxar, slipmaskin och svarv. Den definitiva nerläggningen blev den 3 juni 2004, då maskiner och lager auktionerades bort. En del av inventarierna skänktes till lantbruksmuseet.

Firman grundad 1927 av fabrikör Karl Leonard och Vilhelmina Josefina Svensson, samma år som de sålde järnvägshotellet.

1948 hade fastigheten ett industrivärde på 20 000 kr och ett brandförsäkrings-värde på fabriken 13 000 kr,

Bostadshus i gasbetong byggdes 1947. Det består av två lägenheter – tillsammans sex rum, två kök, två hallar, källare med tvättstuga mm. El, vatten, avlopp, centralvärme, varmvatten wc och badrum.

Länsmuseets inventering 1983:

Bostadshus i två våningar i vitbeige målad puts under valmat tak med rött tvåkupigt tegel. Svartmålad sockel. Vita tvåluftsfönster med gröna omfattningar. Glasad dörr.

Fabrikslokal i en och en halv våning i slammad sten och gråvita eternitplattor. Brutet tak belagt med tvåkupigt tegel. Gröna tvåluftsfönster med spröjs. Grönmålade masonitdörrar. Takkupa.

Skjul belagt med grönmålad korrugerad plåt.

Upp