Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Karlslund, Sjöviksvägen 2

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset byggdes 1898. Här bodde sädeshandlare Emil Kindblom på undervåningen. Han var ombud för Mjölby Kvarn. På övervåningen bodde Hugo och Theresia Thorn med familj. På 30-talet flyttade O F Karlsson hit med hushållerska. Han var stationsinspektor vid Hästholmen station. Under andra världskriget tog han upp sjukkasseavgifter och delade ut ransoneringskort. Han kallades för ”Kristids-Karlsson”, och huset för OF-huset. 

Upp

 

Mer att läsa

Byggår 1898. 

I husets undervåning bodde inledningsvis sädeshandlare Emil Kindblom. Han var ombud för Mjölby Kvarn. Emil hade en son vid namn Åke.  På övervåningen  bodde Hugo och Theresia Thorn med familj. 

Från och med 30-talet bodde O F Karlsson här, med hushållerska. Han var stationsinspektor vid Hästholmen station. Under andra världskriget tog han upp sjukkasseavgifter och delade ut ransoneringskort. Han kallades därför allmänt för ”Kristids-Karlsson”. Hans son Evert Karlsson, senare Hirdeby, var drivande kraft vid bildandet av Hästholmens IF. Idag bor Barbro och Bo Johansson i huset. 

Efter O F Karlsson och före familjen Johansson två ägare, varav den senare var familjen K. Lindström från Norrland. 1977 förvärvade Barbro och Bo Johansson fastigheten och bor fortfarande där. Husets namn var tidigare Karlslund men kallades i folkmun allmänt för OF-huset, efter tidigare innehavaren O F Karlsson. 

Enfamiljsbostad som tidigare var avsedd för två hushåll. Bostadshus i en och en halv våning beklätt med grönmålad dubbelfasspont och med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med svart falsad plåt och engelskt röda fyrluftsfönster och med utbyggd förstuingång. Trädgård med grusade gångar, fruktträd, prydnadsträd och rabatter. Naturstensgrund. 

Ombyggnad 1979 med tilläggsisolering och byte till locklistpanel. Till och med 1983 var taket täckt med tvåkupigt tegel, därefter byte till falsad plåt. 

Upp