Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Trädgårdstorp, Hamngatan 4

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset byggdes omkring 1875, och har varit fattigstuga, ålderdomshem och bostad. Fastigheten är ombyggd flera gånger och bestod som mest av fyra lägenheter. Verksamheten löd under en fattigstugekommitté. På 30-talet flyttade ålderdomshemmet till Ödeshög. 1958 byggdes ett nytt ålderdomshem i Hästholmen, Utsikten vid Stationsvägen, som senare gjordes om till förskola.    

Upp

 

Mer att läsa

Tollstad 6:8

Huset är byggt omkring 1875. Det har under årens lopp fungerat omväxlande som bostad och ålderdomshem/fattigstuga. Det har byggts om flera gånger och innehöll som mest fyra lägenheter. I dag innehåller det en bostadslägenhet jämte vindsvåning och källarutrymme.

Ordförande i f.d. fattigstugekommittén var på 1920-talet en man vid namn Ernst From och därefter blev Carl-Erik Hertz fattigvårdsordförande. Han var då landets yngste.

På 30-, 40- och 50-talen blev huset för trångt. Då bodde åldringar även i Vårdsäter (f.d. kommunkontoret på Mjölbyvägen) och Rosenlund (vitt hus vid f.d. Nordiska möbelfabriken) i Ödeshög.

1958 byggdes Utsikten – utmed Stationsvägen mellan Villagatan och Krokgatan – som ålderdomshem för Tollstad- och Hedabor med åtta lägenheter varav fyra i längan. Trädgårdstorp köptes av Simon och Märta Hermansson 1959. Sven Johansson i Tjugby var då ordförande i socialnämnden.

Under 1980-talet köpte Tomas och Ulla Hermansson fastigheten och i dag ägs den av Johanna Lingfors. 

Vid länsmuseets inventering 1983 är huset ett enfamiljshus och beskrivs som ett  bostadshus klätt med gulmålad lockpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött trekupigt tegel. Vita tvåluftsfönster. Omålad dörr med glasat sidoljus.

Ombyggnad 1958. Tilläggsisolerat. Trädgård: Gräs, lövträd.

Kuriosa

Tomas Hermansson berättade denna historia, nov 2021:
Enligt ryktet flyttades huset från Tollstad till Hästholmen. Pappa Simon Hermansson köpte huset av Alvastra kommun. Gatan hade då breddats vilket gjorde att trappan hamnade ute på trottoaren. Simon byggde då en källargrund bakom huset. Sedan sköt han över huset på den nya källargrunden, så att det kom längre in i trädgården.

Upp