Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Sion, Hamngatan 19

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset byggdes 1860. I huset har förekommit frikyrklig verksamhet. Under en period fanns en liten läktare och en bassäng för frikyrkliga dop. På 1920-talet användes lokalen för filmvisning, dans och som allmän samlingslokal. På 50-talet var det manufakturaffär. Därefter ägde Filadelfia huset och hade barnverksamhet på torsdagar.  

Sion
Sion

 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Hallegården 4:26

Byggår 1860.

Fastigheten byggdes förmodligen för någon frikyrklig verksamhet. Den blev samlingslokal för diverse aktiviteter och har reparerats och byggts om i olika omgångar och för skilda ändamål. Under en period innehöll den prediko/samlingslokal med liten läktare och bassäng för frikyrkligt dop.

Under 1920-talet användes lokalen för biografverksamhet, dansarrangemang och som allmän samlingslokal. Henning Johanssons pappa drev bio här. Karl-Gustav Thorn och Ewald Pettersson har berättat att de bl a såg Fyrtornet och Släpvagnen här. Ewald satt på läktaren. Pojkarna på gjuteriet släppte in grisar. Hennings pappa arbetade i Västergården med att sköta djuren. Pingstvänner. Under bio-perioden var det även dans emellanåt.

På 50-talet hade Asta Modig manufakturaffär här. Därefter ägde Filadelfia fastigheten och hade barnverksamhet på torsdagar. Sedan 2002 är fastigheten privatägd och föremål för viss renovering och ombyggnad. Huset köptes av närmaste granne – Maj (Wallén) Anderssons barn Inger Andersson von Rosen.

I länsmuseets inventering 1983 beskrivs huset på följande sätt:
Filadelfias möteslokal. Kapell med utbyggnad på gaveln och ingång på långsidan. Grund av putsad sten. Byggnaden i en och en halv våning klädd med ljusblå dubbelfasspont och gulbetsad stockpanel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs.

Datering: Omkring 1860. Ombyggnad 1932.

Trädgård: Gräs.

Upp