Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Halleberg 1, Hamngatan 20

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset byggdes 1900. Fastigheten inrymde mjölkaffär och två lägenheter. I butiken såldes endast mjölk och grädde. Lantbrukarna fick dock köpa ost och smör. Man handlade lösmjölk och grädde, expediten mätte upp på ”skaft”. Ett rum innanför affären innehöll ett cementkar med vatten för att kyla mjölk och grädde. Utanför stod ett mjölkbord.  Mjölkförsäljningen upphörde 1960. 

Halleberg
Halleberg f.d. mjölkbutik

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Hallegård 4:9

Byggår 1900. Tomt 1250 kvm. Trä. 1948 innehöll fastigheten två lägenheter på tillsammans sex rum, två kök, mjölkbutikslokal och kylrum. El, vatten och avlopp.

Ägare August och Rut Andersson (som startade snickerifabriken Norden vid bygdegården) sålde fastigheten 1946 till Karl Johansson. 1948 ägdes fastigheten av Karl Johanssons sterbhus.

Fastigheten inrymde förutom boende även mjölkaffär. Firma: Mjölkcentralen. Föreståndare Elsa Kratz sedan Dagmar  Andersson och sista föreståndare Maria(Majsan) Johansson. Mjölkförsäljningen upphörde 1959-60.

I butiken såldes endast mjölk och grädde. Lantbrukarna fick dock köpa ost och smör. Man handlade lösmjölk respektive grädde, expediten mätte upp på ”skaft”. Ett rum innanför affären innehöll ett cementkar med vatten för att kyla mjölk och grädde. Utanför stod ett mjölkbord. Det fanns även ett mjölkbord vid vägkorsningen vid R50. Birgit ”Bibbi” Andersson (då Jansson) bodde på övervåningen 1947-49.

Länsmuseets inventering 1983:

Bostadshus i en och en halv våning. Slammad naturstensgrund. Vit slätputs med profilerade hörn och omfattningar. Sadeltak belagt med grå betongpannor. Bruna tvåluftsfönster med spröjs. Brunmålad tvådelad dörr med fyllningar. Glasveranda. Byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

Uthus beklätt med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak utlagt med rött tvåkupigt tegel. Vita spröjs samt bruna panelade dörrar. Byggnad som är värdefull för miljön.

Trädgård: grusade gångar, gräs , fruktträd

1994 byggde familjen Ingela och Roger Holmberg om huset och mjölkbutiken försvann. Våren 2004 såldes huset till familjen Ernholm. Nu ägs det av familjen Markus och Stephan Redman.

Upp