Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hagaberg handelsträdgård, Hamngatan 33-35

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Hagaberg byggdes 1925 av en bror till handlanden Bengt Johansson. Fru Almer drev en rörelse där, och en familj från Linköping startade sedan ett kafé och sålde hembryggd dricka.1936 köpte Simon Hermansson fastigheten och utvecklade verksamheten till en handelsträdgård. Den togs sedermera över av sonen och hans hustru. Verksamheten upphörde 2019, då fastigheten såldes 

Hagaberg
Hagaberg

Upp

 

Mer att läsa

Hamngatan 33-35

Hagaberg byggdes 1925 av en bror till handlaren Bengt Johansson. En fru Almer hade drivit rörelse där. En familj från Linköping hade haft café där med hembryggd dricka.

1935 ägdes Hagaberg av Axel Jonsson, som sedan ägde Hallegården och Strömsholm. Innan Jonsson ägde Karlsson från Arneberga huset. 

1936 köpte Simon Hermansson fastigheten. 1975 tog sonen Tomas med hustrun Ulla över trädgårdsrörelsen. Den såldes 2019 till Christin Korsell.

Handelsträdgård klädd med gulmålad puts under sadeltak belagt med grå korrugerad eternit. Gula tvåluftsfönster samt gula tvådelade panelade dörrar. Bostadshus i en och en halv våning klädd med ljusgul stående fasspontpanel med vita knutar. Slammad stensockel. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Gröna två- och treluftsfönster med tvärpost. Grönmålade enkeldörrar. Frontespis. Byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

Två uthus klädda med faluröd liggande fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Ett med naturstensgrund, ett med cementgrund. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel och korrugerad plåt. Vita spröjsade fönster samt gröna panelade plankdörrar. Byggnader som är värdefulla för miljön.

Kuriosa

Tomas Hermansson berättade följande historia, nov 2021:

När pappa Simon Hermansson köpte fastigheten fanns det två mindre växthus på tomten. Sedan byggde han ytterligare växthus under kriget. Han fick dock inte bygglov för det då det var materialbrist, så det blev ett svartbygge. Simon fortsatte att utveckla växthusen efter kriget. De blev senare rivna och utbytta mot andra växthus. Simon torgade både i Motala, Ödeshög och Tranås.

Upp