Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Ellen Key och Selma Lagerlöf-Breven

Välkommen på ett författarsamtal i Hästholmens bygdegård med Louise Lindblom fil.mag i historia, lärare och föredragshållare. Louise har sammanställt breven som växlades mellan Ellen Key och Selma Lagerlöf under tre decennier, 1894–1926.
De båda litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras
engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma
nämnare.
Hästholmens bygdegård
Lördag 3 september kl 15
Kostnad: 100 kr
Anmälan till Marianne: 070-527 06 73, bremerm63@gmail.com
Fika finns till försäljning
Detta evenemang är ett samarrangemang mellan Hästholmens bygdegård, Ellen Key-sällskapet och ABF Östergötland.
Läs mer om boken och författaren:
Breven har hittills varit opublicerade men återges här för första gången i
sin helhet. Även korrespondensen mellan deras gemensamma vän Sophie
Elkan och Ellen Key ges plats i boken.
De sände sina böcker till varandra, bad om utlåtanden och kom med råd.
De skrev om de personer och den samtid de delade och diskuterade allt från
politik och problem med filmbolag till fredsfrågan och Tysklands roll i det
första världskriget.
Selma Lagerlöf var lärare och världsberömd författare, bosatt i sitt
värmländska Mårbacka. Ellen Key var lärare, europeisk intellektuell och
författare som efterlämnade en stiftelse för arbetande kvinnor på sin
herrgård Strand. Båda satt i styrelsen i Samfundet De Nio.
I breven kommer nya rön om deras relation fram, historien skrivs om.
Bilden fördjupas och berättelsen ger på ett lättsamt sätt kunskap om
människorna bakom namnen, om en tid då samhället höll på att utvecklas till
den demokrati vi känner idag. En vän till dem, Verner von Heidenstam, skrev
till Ellen Key 1897, ”Du och Selma Lagerlöf tävla om hedersplatsen som vårt
lands snillrikaste kvinna, du med tänkandets, hon med inbillningens trollstav.”
Louise Lindblom är fil.mag. i ämnet historia och arbetar som lärare samt föreläsare. Hon är född 1972, uppvuxen i
Västerås, är verksam i Göteborg och ingår i Ellen Key International Research Network (EKIR). Tidigare har hon
gett ut böckerna ”De besvärliga, skyddshemmets vanartiga
flickor” och en biografi om Henrika Widmark.
Louise Lindblom har också skrivit artiklar till uppslagsverket Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon (SKBL), bland annat om drottning Sofia (av Nassau) och om Hilma af Klint
Mer info.: www.louiselindblom.se