Rutviks Byaarkivförening

Rutviks byaarkivförenings verksamhet finns i Rutviks Bygdegård

Information om Rutviks byaarkivförening

Byaarkivföreningen är en ideell förening som jobbar med att samla in, bevara och tillgängliggöra material som kan vara av intresse för rutvikare och andra.
I föreningens ägo finns historiska dokument, fotografier, tidningsklipp med mera.
Våra lokaler finns i anslutning till Rutviks bygdegård, Flarkenvägen 9, Rutvik.
Den som har frågor om specifika personer eller platser i Rutvik rekommenderas att besöka oss en onsdagseftermiddag, då det brukar finnas många lokalkunniga personer på plats.

Välkommen!