Tidigare möbleringar

Här lägger vi in bilder från tidigare bokningar, som förhoppningsvis kan inspirera Dig som funderar på att boka bygdegården.
Ni som har hyrt Bygdegården får gärna maila någon bild som visar hur Ni valde att möblera och duka.

Skicka bilderna till e-post: rutviksbygdegardsforening@gmail.com

TACK PÅ FÖRHAND!