Bygdegårdens utrustning

Lokalen är godkänd för maximalt 150 personer

Vid dukade bord, i stora salen, får man plats med 90 personer
I lilla salen kan man duka för 20 personer

Klicka på nedanstående bild så kan du se övrig utrustning.