Valberedning

På årsmötet 19 februari 2024 beslutades att styrelsen gemensamt ansvarar för valberedning.

Styrelsen aktualiserar frågan i god tid före nästa årsmöte, dock senast december månad.
Alla i styrelsen kan komma med förslag till nya ledamöter.