Bygdegårdsföreningen

På Bygdegårdsföreningens årsmöte väljer medlemmarna en styrelse som under sin mandatperiod har till uppgift att förvalta Rutviks Bygdegård.
Bygdegården skall användas för byns gemensamma verksamhet samt i övrigt kunna uthyras till organisationer och privatpersoner.

Information om styrelseledamöter och övriga förtroendevalda, finns under KONTAKTER

Rutviks Byautvecklingsgrupp, som tidigare var en separat förening, bedrivs numera inom Rutviks Bygdegårdsförening

För att ta del av stadgarna som reglerar Bygdegårdsföreningen, klicka på respektive MENY-avsnitt

Vill du engagera dig i Rutviks Bygdegårdsförening, gör en intresseanmälan här

 

Det här är;

Rutviks Bygdegårdsförening (klicka på länken)