Kontakter

Här hittar du namn till de personer som vid senaste årsmötet valts in för olika förtroendeuppdrag i föreningen.
Vill du komma i kontakt med någon specifik styrelseledamot, vill vi att du skriver till nedanstående e-post.

rutviksbygdegardsforening@gmail.com
Vi besvarar ditt mail så snart vi kan.

OBS! OBS!
Är Du intresserad av att boka Rutviks Bygdegård, så skickar Du en bokningsförfrågan

Ange:
– Önskemål om hyresdatum
– Syfte med bokningen
– Telefonnummer och e-post till den som är ansvarig för bokningen

Vi återkopplar till Er, via telefon eller mail, så snart som möjligt.

Du hittar mer information kring bokning mm under menyalternativ: BOKA BYGDEGÅRD