Lämna dina aktivitetsförslag här

Tycker Du, som vi, att Rutviks Bygdegård fyller en viktig funktion för byns alla invånare?

Fyll i nedanstående formulär så är Du med och påverkar vilka aktiviteter som ska erbjudas oss ”Rutvikare”