År 2010 – 2019

Några större händelser i Rutviks Bygdegårdsförenings historia

2012
Befintlig Bygdegård byggdes ut under året, med nya lokaler för Rutviks Byaarkivförening. Entreprenör var Vittjärvshus.
De nya utställningslokalerna uppgår till ca 60 kvm, samt kontor mm 20 kvm och ett förråd om ca 20 kvm.

Under året genomförde Bygdegårdsföreningen även en energibesparingsinvestering genom installation av en bergvärmepump för hela Bygdegården.
Energiförbrukningen förväntas därmed minska kraftigt.

Investeringskostnaden för de nya lokalerna och bergvärmepumpen uppgick till 1,5 miljoner kronor.

2013
Efter ett drygt års arbete med finansieringsfrågor och ett halvt års byggtid, kunde vi öppna dörrarna till nya lokalen för Rutvik Byaarkivförening.
Den 19 januari invigdes lokalerna av dåvarande kommunalrådet i Luleå kommun, Karl Petersen.
Byaarkivet kommer att ytterligare förstärka Bygdegården som en samlingspunkt i byn samt bli en resurs för intresserade av byns historia.

2014
Asfaltering utanför Byaarkivet samt byte av fönster på baksidan av Bygdegården.

2019
Under året beslutades att Rutviks Byautvecklingsgrupp, som tidigare varit egen förening, ska ingå i Rutviks Bygdegårdsförening.
Genom samgåendet kommer arbetet med aktiviteter och byautveckling bli mer effektivt.