Coronapandemin 2020 –

I januari 2020 meddelades från Wuhan i Kina att de satt hela regionen i karantän då de fått spridning av ett hittills okänt Corona-virus, Covid-19.
Ganska snart spreds viruset utanför Kina till övriga länder, vilket inledde en s k pandemi.

Svenska folkhälsomyndigheten införde restriktioner för större folksamlingar (max 50 personer), för att därmed kunna begränsa smittspridningen.
Det ledde i sin tur till många avbokningar av Bygdegården.

Coronapandemin lamslår hela världen, och efter vårens utbrott fick Sverige och flera andra länder en andra ”smittspridningsvåg” under hösten.
Då begränsades allmänna sammankomster till maximalt 8 personer.

I hela världen, hade till och med december-20, drygt 84,4 miljoner människor rapporterats smittade av Covid-viruset.
Antalet döda uppgick till drygt 1,8 miljoner.

Motsvarande statistik för Sverige visar att drygt 437 tusen människor smittats och 8 727 personer har avlidit.
Ett vaccin har godkänts och vaccinering i Sverige och övriga världen påbörjades under mellandagarna.

2021

Trots omfattande vaccinering, som erbjudits alla från och med 12 år, fortsätter smittspridningen av nya mutationen, Omikron.
Vid utgången av 2021 har drygt 14 500 personer avlidit i Sverige.

2022

Året fortsatte med pandemirestriktioner. Från och med 9 februari 2022 beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten att ta bort restriktionerna.
Fortsättningsvis rekommenderas att vi begränsar vårt umgänge och framförallt ovaccinerade ska avstå folksamlingar.
Har man förkylningssymptom ska man naturligtvis stanna hemma.

Liksom tidigare år förväntades en nedgång i smittspridningen, under sommaren. Lite oroväckande var att man såg en ny Omikronvariant som ökade smittspridningen något.