• Hem
  • Sociala medier

Sociala medier

Information om aktuella aktiviteter i Rutviks Bygdegård kan du läsa om på denna hemsidas STARTSIDA samt under NYHETER och AKTIVITETER

Dessutom kommer information att finnas på Facebook-sidorna ”Rutviks Byautvecklingsgrupp” och ”På gång i Rutvik”.

Rutviks Byautvecklingsgrupp (Facebook)
Logga in på ditt Facebook-konto och ta del av det som skrivs på Bygdegårdsföreningens Byautvecklingsgrupps Facebook-sida

Rutviks Bygdegård (Instagram)
Logga in på ditt Instagram-konto så kan du se bilder på en del aktiviteter som varit i Rutviks Bygdegård

På gång i Rutvik (Facebook)
Allmän grupp om händelser mm i Rutvik