Säkerhetsinformation

Säkerheten är A och O, för Din skull

Brandskyddsmyndigheten har godkänt Bygdegården för maximalt 150 personer

VIKTIGT ATT DU SOM HYRESGÄST TÄNKER PÅ

  • Lokalen har totalt 3 in- / utgångar som är utrymningsmärkta
  • Alla dörrar är utrustade med s k NÖDUTRYMNINGSBESLAG (används vid akut utrymning om dörren skulle vara låst)
  • Säkerhetsinformation finns uppsatt på anslagstavlan i stora entréhallen och lilla köket (ta del av denna information)
  • Säkerhetsinformation finns även i bilaga 2, till hyresavtalet, som hyresgästen undertecknar
  • Brandsläckare finns i stora entréhallen och stora salen, samt brandslang i stora entréhallen
  • FÖLJ  SÄKERHETSANVISNINGARNA SÅ KOMMER DIN TILLSTÄLLNING GÖRA SUCCÉ

 

Säkerhetsinformation Rutviks Bygdegård