• Hem
  • Boka bygdegård

Boka bygdegård

Intresserad att boka Bygdegården?

Fyll i nedanstående formulär, namn, din e-post och telefon samt syftet med din bokning och vilket/vilka datum, samt från vilka klockslag ni önskar hyra Bygdegården.

Vi kontaktar dig senast inom två arbetsdagar.

När vi kommit överens om hyresdatum mm, blir din bokning DEFINITIV så snart överenskommen hyresavgift har betalats in.

OBS! Fakturering gäller endast företag, dvs juridisk person.

Rutviks Bygdegård är mycket populär att hyra, och ganska ofta inträffar att flera hyresgäster önskar boka vid samma tillfälle.
När detta inträffar, återkopplar vi till hyresgästen som gjort första bokningsförfrågan för aktuellt datum. Denne kan då definitivboka genom att betala överenskommen hyresavgift och därmed fastställa bokningen.

OBS! Ange även FRÅN VILKEN TID ni önskar hyra
OBS! Ange även TILL VILKEN TID ni önskar hyra
FÖRSÄKRAN: Du som tänker hyra bygdegården måste vara 25 år eller äldre. Ansvarig person (som undertecknat hyresavtalet) SKA NÄRVARA under hela aktiviteten / tillställningen. OBS! FELAKTIG ÅLDERSUPPGIFT INNEBÄR ATT DIN BOKNING BLIR OGILTIG

Hyreskostnaden fastställs utifrån hur länge du önskar hyra bygdegården. Är du medlem i Rutviks Bygdegårdsförening sedan minst 2 år tillbaka hyr du till reducerad kostnad.

Vi återkopplar till Dig senast inom två arbetsdagar efter att vi fått Din förfrågan. Har Du inte fått svar från oss, kontrollera Din e-posts ”skräppostmapp” om vårt svar hamnat där.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsättningsvis att, framförallt ovaccinerade personer inte deltar i större grupperingar.
Har du förkylningssymptom ska du naturligtvis stanna hemma så inte eventuell smitta sprids.

Betalning görs till BG eller Swish:
BANKGIRO 5103-6036
SWISH nr: 123 688 66 34

OBS ! Kom ihåg att ange DITT NAMN samt HYRESDATUM

Skulle det bli några förändringar, efter att hyresavgiften betalats in, ska du som hyresgäst meddela Bygdegårdsföreningen så snart du kan men SENAST 1 MÅNAD innan hyrestillfället.
Hyresavgiften betalas då tillbaka till dig, exklusive bokningsavgiften 600 kronor.