Styrelsearbete

Vid årsmötet väljs de styrelseledamöter som ska företräda Rutviks Bygdegårdsförening under det kommande året.

Styrelsens nuvarande sammansättning

Styrelsen har till huvuduppgift att förvalta föreningens tillgångar avseende fastigheten och dess drift, samt ekonomiska medel.

Under verksamhetsåret genomförs styrelsemöten ca en gång per månad.

 

Styrelsedokument (OBS! lösenordskyddad)