År 1878-1992

Historisk tillbakablick

1878
Rutviks inre skolrote beslutar att bygga ett skolhus på tomten där missionshuset står. Byggnaden står färdig år 1879.

(Rote är en gammal beteckning på en mindre fövaltningsenhet)

1914
Skolroten beslutar att bygga om skolhuset till missionshus. Kostnaden var 2 480 kronor. Stadgar fastställdes. Men samma år hyr man ut missionshuset till socknens skolbyggnadskommitte’ på 5-årskontrakt. Uthyrningen pågår fram till branden sommaren 1929.

1929
Efter branden, sommaren 1929, beslutar man den 22 september samma år att uppföra ett nytt missionshus.

1930
Den 29 maj 1930 utökas tomten genom markköp för 200 kronor av Isak Hansson och Carl Vikberg. I juni antas ett anbud på 1 487 kronor för återuppförande av huset och följande år står det målat och klart.

Den första skolbyggnaden i Rutvik, som Nederluleå kommun och dess skolstyrelse byggt och ägt, blir detta år uppfört på nuvarande skolområde.
Nyårsaftonen 1977 brinner skolbyggnaden ner till grunden.

1940-talet
När skolbespisning införs, i början av 1940-talet, förläggs den till missionshuset, eftersom det saknades lämpliga utrymmen i skolhuset.
Mellan åren 1944 och 1954 fick missionshuset tjänstgöra som skolbespisning.

1978-1980
Gamla skolhuset brann ner nyårsaftonen 1977.
Under tiden som en ny skolbyggnad blir uppförd, får barnen på nytt inta sina måltider i missionshuset.

1992
Under ett drygt sekel har missionshuset stått till bybornas förfogande, som en lokal för studier, gudstjänster, föreningsmöten, skolavslutningar, barn- och ungdomsverksamhet mm.
Nu stundar en ny epok i missionshusets historia.
År 1992 får missionshuset ny huvudman och ett nytt namn.