År 2020 –

Några större händelser i Rutviks Bygdegårdsförenings historia

2020
Taket i lilla matsalen förstärktes (januari-20).

Mars månad nådde Coronapandemin Sverige, och på grund av de restriktioner vid allmänna sammankomster som infördes, avbokade flertalet hyresgäster sina bokningar (se Coronapandemin 2020 – ).

Styrelsen beslutade att använda tiden med få bokningar till att slipa parkettgolven i Bygdegården.
Parkettgolven i stora samlingssalen samt närliggande kök och entréhall, slipades och lackerades med 2-komponentlack för offentliga/allmänna miljöer (juli-20).

Hösten och vintern skärptes pandemirestriktioner ytterligare (från max 50 personer till max 8 personer), vilket innebar att ingen verksamhet kunde genomföras.


2021
Pandemirestriktionerna fortsätter även detta år. I takt med att fler vaccineras finns hopp om att restriktionerna kan börja lättas i juni (enligt myndigheternas bedömning i april).

Från och med 15 juli 2021 lättades restriktionerna och nu tillåts max 50 personer vid privata sammankomster inomhus.

Den 29 september 2021 togs pandemirestriktionerna bort, enligt beslut av regeringen och folkhälsomyndigheten.
Fortfarande gäller att vi stannar hemma om vi har förkylningssymtom, samt ovaccinerade rekommenderas fortsätta hålla avstånd.

Ökande smittspridning av ett nytt virus, Omikron, resulterade i att nya restriktioner infördes från 23 december 2021, vilket för bygdegården innebär ett maxtak på 50 personer vid privata tillställningar.

2022

Corona-pandemin har nu pågått i två år, och året började med att ytterligare restriktioner infördes från 12 januari 2022. Nu begränsas privata tillställningar till maximalt 20 personer.

Januari: En ny restaurangdiskmaskin installerades första veckan på nya året. Den gamla maskinen, som var från 1994, hade fungerat i nästan 30 år!

9 februari 2022 togs pandemirestriktionerna för allmänna sammankomster bort. Största skälet är den höga vaccinationstäckningen.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ändå att undvika stora folkmassor och trängsel. De som inte ännu vaccinerat sig, rekommenderas att göra det snarast.