År 1993 – 1999

Några större händelser i Rutviks Bygdegårdsförenings historia

1994
I september 1994 överlät Rutviks By, genom avtal mellan dess styrelse och Bygdegårdsföreningen, fastigheten Rutvik 9:12 (Bygdegården) till Rutviks Bygdegårdsförening.

Under året renoverades det gamla missionshuset, till en kostnad av ca 2 miljoner kronor.

1995
Rutviks nya samlingsplats är nu klar efter en omfattande renovering.
Byborna bjöds in till en invigningsfest som hölls den 18 februari 1995. 104 bybor deltog i invigningsfesten.

(Ska kompletteras . . . )