Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Digitalt mars 2020

Stämman 2020 ägde rum som tidigare planerats lördagen den 28 mars. P.g.a. virusepidemin hölls stämman att digitalt (via dator eller smarttelefon) med början kl. 13.00 och avslutades vid 15-tiden.

Alla nödvändiga handlingar skickades i förväg  via mejl till alla anmälda ombud och även till övriga bygdegårdsföreningar.
Stämman omfattade de formella, stadgeenliga punkterna enligt föredragningslistan. Planerade föredrag och visningar fick skjutas på framtiden, liksom utdelning av silvernålen till förtjänta bygdegårdare.

Några av handlingarna:

Förslag till föredragningslista distriktsstämma 2020
Verksamhetsberättelse för 2019
Stadgar för Västmanlands bygdegårdsdistrikt förslag 20200304

Som komplement till verksamhetsberättelsen bifogas här:

Rapport från skadeförebyggande projektet

Protokoll från stämman: Protokoll distriktsstämma 2020 med underskrifter