Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Himmeta april 2018

Årets stämma hölls den 14 april i Himmeta Bygdegård. Inbjudan: Distriktsstämma kallelse 2018 . Himmetaföreningen bjöd på ett förnämligt värdskap och ett härligt vårväder med sol och värme. Distriktets ordförande Josefin Eriksson öppnade stämman. Bygdegårdsföreningens ordförande Kjell Holgersson hälsade deltagarna välkomna och Robert Mellberg berättade om Himmetabygden och bygdegården.

Stämmans förhandlingar leddes av den nytillträdde kultur- och fritidschefen i Köpings kommun, Daniel Holmvin. Stämman gästades också av Kenneth Nilshem som är ledamot i förbundsstyrelsen. Stämmohandlingarna (ett urval) visas här: Stämmohandlingar 2018 .

Nya i styrelsen blev Ulrika Pettersson och Emma Rundgren. Göran Wallin ”befordrades” från ersättare till ordinarie. Ny ersättare är Malin Westholm-Eriksson. Josefin Eriksson önskade frånträda ordförandeskapet och i hennes ställe valdes Anders Westin.

Distriktsstämmn beslöt att skicka två motioner till riksstämman; en om uthyrningsfrågor och en om grafisk profil för dokument.

För erkänt arbete för bygdegårdsrörelsen förärades fyra personer inom distriktet förbundets silvernål, nämligen Anders Lindberg, Carin Johansson, Kjell Larsson och Alf Olsson. Se under fliken Bilder.

Efter lunch vidtog grupparbete om framtidens bygdegård lett av Kenneth Nilshem. Det framkom många värdefulla synpunkter, som nu ska sammanställas av distriktsstyrelsen. Avslutningsvis lockade Friteatern oss att ordna teaterföreställning i bygdegården.

Under fliken Bilder finns ytterligare några bilder från stämman.