Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemmar

Bygdegårdsdistriktet samlar alla bygdegårdsföreningar i länet till dialog, utbildning och årsstämma.

Medlemmar i Västmanlands bygdegårdsdistrikt är de bygdegårdar i Västmanlands län som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. F.n. är vi 37 bygdegårdar.

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. Öppen för barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Länk till Bygdegårdarna i Västmanland:

https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/?distrikt=18

Under tabellen kan du på kartan se de bygdegårdar som finns i vårt distrikt. Några bygdegårdar saknar position på kartan, men är ändå med i tabellen ovanför.

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se