Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemmar

Bygdegårdsdistriktet samlar alla bygdegårdsföreningar i länet till dialog, utbildning och årsstämma.

Medlemmar i Västmanlands bygdegårdsdistrikt är de bygdegårdar i Västmanlands län som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. F.n. är vi 37 bygdegårdar.

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. Öppen för barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Länk till Bygdegårdarna i Västmanland:

https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/?distrikt=18

Under tabellen kan du på kartan se de bygdegårdar som finns i vårt distrikt. Några bygdegårdar saknar position på kartan, men är ändå med i tabellen ovanför.