Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelsen utses på distriktets stämma som normalt äger rum under april månad. Alla ledamöter väljs för 1 år. Inom styrelsen utses på konstituerande sammanträde kassör och sekreterare. Vidare bestäms intresse-/sakkunnigområde för en del av ledamöterna, kontaktperson, och vilka som ingår i arbetsutskottet (AU).

Ledamöter 2021:

Anders Westin, ordförande (AU)
Kennet Ericzon, försäkring
Alf Olsson, sekreterare (AU), hemsida
Angelica Nyberg, kassör (AU)
Kjell Larsson, fastighet/bygg
Micaela Johansson, miljö
Monica Stolpe-Nordin
Emma Rundgren, vice ordf. (AU), ungdom
Malin Westholm-Eriksson, ersättare, landsbygdsutveckling

Siv Antonsson, repr. SV*, kultur/utbildning
Kerstin Liljegren, repr. SV* ersättare, kultur/utbildning, hemsida

Ulf Jansson, repr. Centerpartiet
Barbro Larsson, repr. Centerpartiet, ersättare

*SV = Studieförbundet Vuxenskolan

Distriktets sakkunniga kan ge råd i bl.a. försäkringsfrågor, byggplanering och vid kultursatsningar även i det vardagliga förenings– och styrelsearbetet.

Distriktet samordnar föreningarnas önskemål om kulturella aktiviteter och kan t.ex. organisera gemensamma turnéer med bland annat teater– och musikgrupper, författare och utställningar.

Allt arbete i distriktet utförs ideellt. Tag kontakt med oss när du söker råd, stöd och service.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se