Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelsen utses på distriktets stämma som normalt äger rum under april månad. Alla ledamöter väljs för 1 år. Inom styrelsen utses på konstituerande sammanträde kassör och sekreterare. Vidare bestäms intresse-/sakkunnigområde för en del av ledamöterna, kontaktperson, och vilka som ingår i arbetsutskottet (AU).

Ledamöter 2021:

Anders Westin, ordförande (AU)
Kennet Ericzon, försäkring
Alf Olsson, sekreterare (AU), hemsida
Angelica Nyberg, kassör (AU)
Kjell Larsson, fastighet/bygg
Micaela Johansson, miljö
Monica Stolpe-Nordin
Emma Rundgren, vice ordf. (AU), ungdom
Malin Westholm-Eriksson, ersättare, landsbygdsutveckling

Siv Antonsson, repr. SV*, kultur/utbildning
Kerstin Liljegren, repr. SV* ersättare, kultur/utbildning, hemsida

Ulf Jansson, repr. Centerpartiet
Barbro Larsson, repr. Centerpartiet, ersättare

*SV = Studieförbundet Vuxenskolan

Distriktets sakkunniga kan ge råd i bl.a. försäkringsfrågor, byggplanering och vid kultursatsningar även i det vardagliga förenings– och styrelsearbetet.

Distriktet samordnar föreningarnas önskemål om kulturella aktiviteter och kan t.ex. organisera gemensamma turnéer med bland annat teater– och musikgrupper, författare och utställningar.

Allt arbete i distriktet utförs ideellt. Tag kontakt med oss när du söker råd, stöd och service.