Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nyheter

Spara datumet – Distriktsstämma 2024

  Söndag den 7 april 2024, kl 09:30 – ca 13:30 – spar datumet! Kom ihåg att utse 2 ombud till stämman på föreningens årsmöte och notera deras namn i…

Distriktsstyrelsen

  Tack alla som deltog på årsstämman i Karbennings Bygdegård. Sittande styrelse blev omvald, med undantag för Malin Westholm-Eriksson som valde att avgå. Vi tackar Malin för sin tid och…

Västmanlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt

  Under sin långa karriär har Josefina Paulson turnerat över hela världen med sin nyckelharpa, blivit tilldelad titeln riksspelman, nominerad till årets artist vid ”Folk och Världsmusikgalan” och inte minst fått titeln…

24 kulturutövare redo

  Kulturbygdsturné Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. En kulturutövare i vart och ett av våra 24 bygdegårdsdistrikt. Kulturbygdsturnén består av 24 yrkesverksamma kulturutövare…

Vi skrämmer Sverige

  Bygdegården och dess omgivning är den perfekta platsen för Halloweenfirande av olika slag! I höst uppmärksammar vi dessa aktiviteter lite extra och lyfter bygdegårdarnas verksamhet under rubriken ”Vi skrämmer…

Återstart Bygdegård

ÅterstartBygdegård – kultur i hela landet ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare. I november meddelade Kulturrådet att Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats närmare fyra miljoner…

Krisstöd till samlingslokaler

I höstas (2020) blev det möjligt att söka stöd från en pott om 75 statliga miljoner i riktat krisstöd för bygdegårdsföreningar baserat på att de tillhandahåller samlingslokaler. Efter en osedvanligt…