Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nyheter

Årsmöte 2024 på Tallåsgården i Munktorp

  Distriktsstämma för Västmanlands bygdegårdsdistrikt hölls söndag den 7 april i Tallåsgården som är Munktorps sockengilles samlingslokal. 45 personer deltog från 17 föreningar och två medlemsorganisationer. Regionråd Jenny Landernäs klubbade…

Spara datumet – Distriktsstämma 2024

  Söndag den 7 april 2024, kl 09:30 – ca 13:30 – spar datumet! Kom ihåg att utse 2 ombud till stämman på föreningens årsmöte och notera deras namn i…