Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygg och försäkring

Frågor om investering och underhåll av byggnader, försäkringar, uthyrning m.m.

Slutrapport från projektet Skydda bygdegården med utvärdering  (dec 2019)

Rapport från skadeförebyggande projektet

’Skydda bygdegården’ – träffar okt 2018

Projektet är initierat av vårt försäkringskansli och beskrivs i: Skydda bygdegården Projekt . Sammanlagt deltar 10 bygdegårdsdistrikt i projektet som pågår under 2018-19. Syftet är att informera om vilka skadeförebyggande åtgärder som lokalföreningarna kan få investeringsbidrag för och vad som behöver utföras för att få rabatt på försäkringspremien.

Distriktet bjöd in till två infomöten i Harakers och Lillhärads bygdegårdar: Inbjudan Västmanland . Ca 40 personer representerande 16 bygdegårdar deltog i mötena. För informationen svarade Göran Wallin, Kennet Ericzon och Kjell Larsson, alla från distriktsstyrelsen. En sammanställning av åtgärder finns redovisad i  Brand och inbrottslarm PP , där en bygdegård står som exempel på vad som kan behöva göras. Som matnyttig bonus fick deltagande bygdegårdar två brandsläckare med sig hem.
Ytterligare en träff hölls i Broddboortens bygdegård den 10 november. Dit kom 10 personer från 4 föreningar.

Vid mötena användes en bildserie som är för stor att publicera här, men kan fås i mejl från Göran Wallin. Den har namnet ’Dragning skadefo_rebyggande för projektdeltagare 2’.

I en sammanfattande rapport den 19 november noterar Göran att vårt distrikt ligger långt framme bland de distrikt som ingår i projektet. Sju föreningar hade uppdaterat sina försäkringar.

Under vintern/våren planeras möten i Västerås och KAK-regionen.

 

Tematräff om uthyrning i Dingtuna 17 nov 2016

Vid träffen kom flera frågor upp om bygdegårdsförsäkringen och om ordningsregler vid uthyrning. Här förmedlas några dokument som är aktuella.

Skadeförebyggande arbete i bygdegården:Skadeförebyggande arbete .

PM för hyresavtal: PM-hyresavtal (uppdaterad 2018)

Säkerhetsinformation till hyresgäster: Säkrhetsinfo vid uthyrning 2016

Distriktsstämman 9 april 2016
Byggfrågor

Vid stämman informerade byggkonsulten Göte Johansson om byggfrågor. Han rekommenderade starkt att besöka BR:s materialbanken under fliken Medlemsnätet. Ett tips till bygdegårdsföreningen är att göra regelbundna inspektioner med hjälp av formuläret Årlig genomgång av bygdegården. Om föreningen går i ombyggnadstankar finns mycket matnyttig information i en serie Bygg-PM under fliken Byggnad –> Byggfrågor. Börja med ”Digital byggpärm” som är en sammanställning av skrifter och dokument om byggfrågor.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet handlar helt och hållet om förebyggande åtgärder. Det betonade Tommy Jansson som pratade om systematiskt brandskydds-arbete (SBA) vid stämman. Hans bildserie kan du ta del av här:  SBA Tommy J.

Bygdegårdsförsäkringen

Försäkringsrapport april 2017: Försäkringsrapport 2017

Försäkringsrapport april 2016: Försäkringsrapport 2016

 

Vattenfelsbrytare

Här kan du läsa om hur du kan vattensäkra bygdegården och få rabatt på försäkringspremien och självrisken: Vattenfelsbrytare .

Inom distriktet finns en vattenfelsbrytare för demonstration. Distriktets kontaktperson kan ge tips inför installationen: