Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Träffar om skadeförebyggande åtgärder H 2018

Den 17 och 18 oktober arrangerades infoträffar i Harakers och Lillhärads bygdegårdar om skadeförebyggande åtgärder och därmed sammanhängande försäkringsfrågor. Se fliken Bygg och försäkring.
Ytterligare en träff hölls i Broddbo den 20 november.