Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Tärna och Munktorp 2016

Rubriken i årets inbjudan var ”Undrar ni vad andra bygdegårdsföreningar gör?”. Distriktsstyrelsen upplever att det finns ett stort intresse att träffas föreningarna emellan för att utbyta erfarenheter och få idéer till sin verksamhet. Tallåsgården i Munktorp och Tärna Bygdegård stod i år som värdar för årets träffar. Åtta föreningar var representerade plus fyra personer från distriktsstyrelsen.

Fr. v. Anna Ö, Anders W, Josefin E (ordf)

Bild: Fr. v. Anna Ö, Anders W, Josefin E (ordf)

Vid mötena deltog Anna Öhman från riksförbundet. Anna är ledare för ungdomsprojekt och berättade bl.a. Den Rullande Bygdegården, som turnerar i länet under våren. Hon berättade också om hur bygdegårdar kan ordna filmvisningar.

Mötena inleddes med att deltagarna själv angav ämnen att diskutera kring. Ungdomsfrågor, medlemsrekrytering, familjeaktiviteter, bidragsansökningar , samarbeten, marknadsföring var några områden för kvällen. Diskussionerna var livliga tiden ut. Det kändes som att alla fick mycket information och många uppslag med sig hem.

Bild: Yngste deltagaren någonsin? Från mötet i Tallåsgården.

Ungdomsprojektet på väg

Bild: Ungdomsprojektet på väg