Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Den 27 mars 2021 – också digitalt

Även i år var det p.g.a. viruspandemin nödvändigt att genomföra stämman digitalt. Studieförbundet Vuxenskolan ställde välvilligt upp med teknisk utrustning i deras lokaler, där föreningens ordförande, Anders Westin, och två av styrelseledamöterna var närvarande, Siv Antonsson och Kerstin Liljegren.

Antalet ombud från lokalföreningarna var 20, representerade 12 föreningar, och därtill  deltog 6 personer från styrelsen. Ordförande vid stämman var Agne Furingsten, regionråd i Region Västmanland.

Det blev omval av samtliga direktvalda styrelseledamöter. Vad gäller budgeten beslöt stämman att fastställa styrelsens förslag att i detta pandemiår avstå från medlemsavgift av lokalföreningarna.

Ett trevligt inslag i pausen stod Johan Ljungkvist för. Johan är cirkelledare i musik på SV. Hans sångarglädje smittade av sig så det blev digital allsång med Sjösala vals, Strövtåg i hembygden m.fl. visor.

Två personer inom distriktet belönades med utmärkelsen Silvernålen. Det var Anna-Karin Johansson, Kungsåra bygdegårdsförening, och Ingrid Davidsson, Kung Karls Bygdegårdsförening.

Efter stämman blev det ett uppskattat inslag från Enångers Bygdegårdsförening som i fjol blev utsedd till Årets bygdegårdsförening.  Ingemar Sandehult och Mari berättade i en väl förberedd presentation om deras verksamhet: om aktiviteter, byggnadsunderhåll, medlemmar, eldsjälar och mycket annat som ledde till att de blev nominerade.

Verksamhetsberättelse för 2020

Protokoll BR U Stämma mars 2021 20210528 0001(0)