Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Den 27 mars 2021 – också digitalt

Även i år var det p.g.a. viruspandemin nödvändigt att genomföra stämman digitalt. Studieförbundet Vuxenskolan ställde välvilligt upp med teknisk utrustning i deras lokaler, där föreningens ordförande, Anders Westin, och två av styrelseledamöterna var närvarande, Siv Antonsson och Kerstin Liljegren.

Antalet ombud från lokalföreningarna var 20, representerade 12 föreningar, och därtill  deltog 6 personer från styrelsen. Ordförande vid stämman var Agne Furingsten, regionråd i Region Västmanland.

Det blev omval av samtliga direktvalda styrelseledamöter. Vad gäller budgeten beslöt stämman att fastställa styrelsens förslag att i detta pandemiår avstå från medlemsavgift av lokalföreningarna.

Ett trevligt inslag i pausen stod Johan Ljungkvist för. Johan är cirkelledare i musik på SV. Hans sångarglädje smittade av sig så det blev digital allsång med Sjösala vals, Strövtåg i hembygden m.fl. visor.

Två personer inom distriktet belönades med utmärkelsen Silvernålen. Det var Anna-Karin Johansson, Kungsåra bygdegårdsförening, och Ingrid Davidsson, Kung Karls Bygdegårdsförening.

Efter stämman blev det ett uppskattat inslag från Enångers Bygdegårdsförening som i fjol blev utsedd till Årets bygdegårdsförening.  Ingemar Sandehult och Mari berättade i en väl förberedd presentation om deras verksamhet: om aktiviteter, byggnadsunderhåll, medlemmar, eldsjälar och mycket annat som ledde till att de blev nominerade.

Verksamhetsberättelse för 2020

Protokoll BR U Stämma mars 2021 20210528 0001(0)

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se