Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Sevalla mars 2019

Sevalla Bygdegård var värd för årets distriktsstämma som hölls den 30 mars.

Årsmötesförhandlingarna leddes med van hand av Kulturnämndens ordförande i Västerås, Markus Lindgren (MP). Därutöver gästades även stämman av Per Lodenius som är förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund och av Anna Wernersson från Föreningsförsäkringen som administrerar alla bygdegårdars försäkringar.

Av länets/distriktets 37 föreningar hade 16 hörsammat kallelsen, vilket innebär en god närvaro.

Nya i styrelsen är Siv Antonsson och Kerstin Liljegren, båda Studieförbundet Vuxenskolan, och Ulf Jansson, Centerpartiet.

Vid stämman delades även ut Bygdegårdarnas Silvernål som bevis på uppskattning till fyra ideella funktionärer inom distriktet som lagt massor med tid och engagemang inom bygdegårdsrörelsen – sanna eldsjälar!

Leif Lindstedt – Jugansbo bygdegårdsförening i Sala kommun
Inge Dahlqvist – Harakers bygdegårdsförening i Västerås kommun
Berndt Lindholm – Björksta bygdegårdsförening i Västerås kommun
Josefin Eriksson – Medåker, tidigare Tärna bygdegårdsförening i Sala men även med många års arbete i distriktsstyrelsen.

Fr v: Leif, Josefin, Bernt och Inge