Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ransta Nästa april 2016

Ransta Nästa Bygdegårdsförening stod för värdskapet vid årets stämma som ägde rum lördagen den 9 april kl. 10-15. Det blev ett alltigenom välordnat och mycket intresseväckande och underhållande arrangemang.

Ordförandeskapet vid stämman sköttes av landshövding Minoo Akhtarzand som var särskilt inbjuden. Till styrelsen nyvaldes Oskar Stolt-Althén från Björksta, i övrigt blev det omval av alla ledamöter. Josefin Eriksson, Tärna Bygdegård, omvaldes som distriktets ordförande. Två motioner antogs och kommer att skickas till riksförbundet. Stämman avslutades med utdelning av förbundets silvernål för särskilda insatser för bygdegårdsverksamheten till f.d. distriktsordföranden Per-Olof Graaf, Sala, Mats Abrahamsson, Möklintagården, och Elisabet Storm, Ransta Nästa.

Anders Westin demonstrerar kulturhuset

Bild: Anders Westin demonstrerar kulturhuset

Fler bilder finns under fliken Bilder.

Handlingar som skickades ut inför stämman (inkl. verksamhetsberättelsen för 2015) kan läsas här: Bygdegårdsstämma handlingar 2016.

”Ranstasoppan” till lunch blev mycket uppskattad. Trivselkommittén i Ransta stod för denna liksom för förmiddagsfikat. Liz & Ken underhöll vid lunchen med sång och gitarrmusik.

Efter lunch pratade Göte Johansson om byggfrågor. Han är distriktsordförande i Halland och byggkonsult. Läs mer under fliken Bygg och försäkring.

Tommy Jansson från räddningstjänsten i Sala-Heby kunde allt om systematiskt brandskyddsarbete i allmänna samlingslokaler och gav många tips på enkla förebyggande åtgärder. Se fliken Bygg och försäkring.

Ordföranden i värdföreningen, Gunnar Axinge, och Göran Wallin berättande om resan som bygdegårdsföreningen varit med om från ett nedlagt stationshus till dagens vackra och funktionella bygdegård. De tog oss med på en rundvandring genom det nyrenoverade huset. Bildserie Ransta Nästa