Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Tematräff om uthyrning nov 2016

På kvällen den 17 november stod Dingtuna Bygdegård värd för en tematräff som distrikts-styrelsen för Västmanlands bygdegårdar ordnat. Temat var Uthyrning av bygdegården. Frågor som togs upp var vilken lägsta åldersgräns man bör ha vid uthyrning, depositionsavgifter, priser, vakthållning, hyresavtal, ordningsregler m.m. Tretton bygdegårdsföreningar var representerade och sammanlagt 35 deltagare. Det blev många inlägg i de livliga diskussionerna. Några frågor blev ofullständigt besvarade och lämnades för vidare utredning, bl.a. om bygdegårdsförsäkringen omfattar stöld av hyresgästs egendom.

— o — O — o —

Efter träffen kan referens göras till följande dokument. Där ges bl.a. svar på frågor om försäkringen som kom upp på mötet.