Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kungsåra okt 2017

Den 31 oktober samlades bygdegårdsfolk i Kungsåra bygdegård för att utbyta erfarenheter i aktuella frågor. Deltagare från 7 föreningar mötte upp inkl. tre representanter för distriktsstyrelsen. Björn Kjellin, som är ordförande i värdföreningen, berättade om historik, evenemang, uthyrningar och annat från verksamheten.

En problemställning som togs upp var uthyrning till ungdomar och till ”okända” eller inte önskvärda hyresgäster. Frågan är komplex och ett stöd från förbundskansliet behövs. Kanske någon förening kan skriva en motion om saken till nästa stämma?
Bygdegårdarna har ju ett fantastiskt utbud av olika arrangemang och deltagarna gav varann många tips och idéer. Kanske distriktets hemsida kunde förses med goda exempel på hur olika arrangemang kan genomföras.
Hur man kommunicerar och informerar (både internt och gentemot allmänheten) var också på tapeten; facebook, hemsidor, lokala blad . . . En idé väcktes om att göra en gemensam marknadsföring för alla bygdegårdar i länet t.ex. med temat ”Hyr en bygdegård för bröllopet”.

Påmindes om att mycket information finns att hämta under fliken Medlemsnätet –> Materialbanken på förbundets hemsida, t.ex. om brandskydd, miljöcertifiering och mycket annat.
/Alf O.