Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Lillhärad april 2017

Innan distriktsstämman öppnade presenterade ordföranden i Lillhärads Bygdegårdsförening, Kent Engvall, de upprustningsarbeten som genomförts. Huvudinriktningen var energibesparing, bl.a. genom att de stora fönstren i salen förseddes med energiglas. Ett läckande yttertak har lagats och nedervåningen har invändigt målats om.

Stämman öppnades av distriktets ordförande, Josefin Eriksson. Förhandlingarna leddes av Magnus Ekblad, som i sin presentation berättade att han var född och uppvuxen på en gård i Uppgränsta nära bygdegården. Handlingar som hör till stämman är samlade till ett dokument som kan läsas här: Distriktsstämma april 2017 .

Nya personer som invaldes till styrelsen är: Lars Lövgren och Kjell Larsson som ordinarie, Göran Wallin som ersättare och Barbro Larsson som Centerpartiets ordinarie representant. I övrigt omval på alla poster.

Från förbundsstyrelsen gästades stämman av Anders Karlsson. Han berättade under punkt 21. Rapporter bl.a. om upphandlingen av det nya avtalet för bygdegårdsförsäkringen och vilken nytta föreningarna har av denna. En rapport från bygdegårdsförsäkringen läggs under fliken Bygg och försäkring.

Bygdegårdarnas Riksförbunds silvernål tilldelades Hans Harrysson, som under många år genom sitt engagemang har bidragit till att göra bygdegårdsrörelsen till en kulturell mötesplats av rang.

Efter stämman ledde Anders Karlsson ett grupparbete om ”Framtidens bygdegårdsrörelse”. Frågor som ventilerades var hur vi vill att bygdegårdsverksamheten ska utvecklas och hur vi kan formulera vårt samhällsuppdrag.

Lillhärads bygdegård undfägnade deltagarna med kaffe och välsmakande lunch till stor belåtenhet.

Några bilder från stämman visas under fliken Bilder.