Bakgrundsbild

HAVET SOM, OMGER OSS

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har beslutat att arrangera konstutställningen/konstprojektet HAVET SOM, OMGER OSS sommaren 2022

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt  har beslutat att arrangera konstutställningen/konstprojektet HAVET SOM, OMGER OSS  den 11 juni – 21 augusti 2022 i samarbete med bl. a Björkö Konstnod i Norrtälje och Skärgårdsgruppen. För detta har distriktet ansökt om medel hos Kulturrådet, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygd och Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi har informerat om detta vid våra kurser och träffar under hösten.

 

HAVET SOM, OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningen syftar till att genom konsten skapa mötesplatser och engagemang kring lokalt angelägna frågor.

Vi tänker att utställningen tar plats utomhus (eller i Bygdegården) i skärgården i samarbete med den lokala Bygdegårdsföreningen som värd men gärna också i samverkan med flera föreningar. Tillsammans skapas konstnärliga processer och platsspecifika verk. En förening blir värd för en konstnär, ett verk och en konstnärlig process och skapar utifrån dialogen en lokal förankring. Konstverken fungerar som mötesplatser där människor möts och nya idéer och engagemang föds. Också redan producerade verk ställs ut bl. a från residensvistelse på Björkö Konstnod. Projektet bidrar till att stärka sammanhållningen och uppmärksamma just er bygd.

Följande föreningar kommer att ingå i projektet

  • Björkö – Arholma medborgarhusförening, Norrtälje
  • Rådmansö bygdegårdsförening, Norrtälje
  • Singö bygdegårdsförening, Norrtälje
  • Nämdö hembygdsförening, Värmdö
  • Bygdegårdsföreningen Kulturarv Djurhamn, Värmdö
  • Bullerö, Värmdö (Naturreservat, ej medlem i BR)
  • Möja ungdomsförening, Värmdö
  • Muskö bygdegårdsförening, Haninge
  • Ornö bygdegårdsförening, Haninge
  • Oaxens bygdegårdsförening, Södertälje

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Distriktsstyrelsen

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se