Bakgrundsbild

HAVET SOM, OMGER OSS

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt arrangera konstutställningen/konstprojektet HAVET SOM, OMGER OSS under sommaren 2022

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt  genomförde  konstutställningen/konstprojektet HAVET SOM, OMGER OSS  den 11 juni – 21 augusti 2022 i samarbete med bl. a Björkö Konstnod i Norrtälje och Skärgårdsgruppen. Distriktet erhöll medel hos Kulturrådet, Region Stockholm, Leader Stockholmsbygd och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Hände i somras i projektet HAVET SOM, OMGER OSS

HSOO PROGRAM I SOMMAR

 

 

       

HAVET SOM, OMGER OSS har fokuserat på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningarna har syftat till att genom konsten skapa mötesplatser och engagemang kring lokalt angelägna frågor.

Utställningarna/work shops mm har tagit plats utomhus i eller i nära anslutning till respektive bygdegård i skärgården i samarbete med den lokala Bygdegårdsföreningen som värd men gärna också i samverkan med flera föreningar. Tillsammans skapades konstnärliga processer och platsspecifika verk. En förening blev värd för en konstnär, ett verk och en konstnärlig process och skapade utifrån dialogen en lokal förankring. Konstverken fungerade som mötesplatser där människor möts och nya idéer och engagemang föds. Också redan producerade verk ställdes ut bl. a från residensvistelse på Björkö Konstnod. Projektet bidrog till att stärka sammanhållningen och uppmärksammar de bygder föreningarna är verksamma i.

Affisch:   Havet Som Omger Oss[108224]

Björkö Konstnod
Projektet HAVET SOM, OMGER OSS har genomförts i samverkan med bl. a Björkö Konstnod och Anna-Viola Hallgren. Anna-Viola har också varit curator för de fyra nordligaste projekten; Singö, Björkö, Rådmansö och Möja.

Följande föreningar och konstnärer har deltagit. Se mer om varje konstnär och dess verk på separat sida.
  • Singö bygdegårdsförening, Norrtälje kommun – Konstnär Zoey Hart Zoey Hart[109690]
  • Rådmansö bygdegårdsförening Norrtälje kommun – Konstnär Annelie Wallin AnnelieWallin 2,3MB[109689]
  • Björkö- Arholma medborgarhusförening, Norrtälje kommun – Konstnär Adam Haugbak Adam Haugbak Ny[109652]
  • Möja kulturella ungdomsrörelse, Värmdö kommun – Konstnär Patrik Qvist Patrik Qvist[109693]
  • Föreningen Kulturarv Djurhamn, Värmdö kommun – Konstnärerna Cecilia Wendt, Annelie Nilsson, Karin Grundström och Ebba Gyllenhak
  • Djurö HAVET ALLMANNING[110747]
  • Nämdö hembygdsförening, Värmdö kommun – Konstnär Zandra Ahl Zandra Ahl
  • Ornö Bygdegårdsförening, Haninge kommun – Konstnär Malin Franzén  Malin Franzen[109679]
  • Muskö bygdegårdsförening, Haninge kommun – Konstnär Judit Hersko Judit Hersko
  • Oaxens bygdegårdsförening, Södertälje kommun – Konstnär Amanda Cardell Amanda Cardell[109641]

Samtliga föreningar medlemmar i Stockholms läns bygdegårdsditrikt

Dessutom ingår Bullerö där konstnären  Zandra Ahl även ställt ut verk , ett naturreservat i Stockholms skärgård

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Distriktsstyrelsen