Landsbygdsprogrammet

Nuvarande Landsbygdsprogram pågår under åren 2014 – 2020

Det finns stora möjligheter att söka stöd inom landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen och/ eller  ditt Leader område och lyssna om ert projekt kan få stöd.

Länk till

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Vår kontakt  Sofia Ståhle

Avdelningen för landsbygd

Enheten för landsbygdsutveckling

Sofia Ståhle
Sofia.Stahle@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 15 84

www.lansstyrelsen.se/stockholm

 

LLU/Leader

Stockholms läns bygdegårdar i nio kommuner finns inom fyra olika leaderområden. De allra flesta i Leader Stockholms bygd. 16 kommuner är inte anslutna till Leader.

Leader Stockholmsbygd
omfattar kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Vaxholm
Leader Stockholmsbygd

Leader Upplandsbygd
Sigtuna kommun (och kommuner i Uppsala län)
https://www.upplandsbygd.se/valkommen/

Leader Södermanland

omfattar Nykvarn (och kommuner i Sörmland)
http://www.leadersodermanland.se/

Leader Sörmlandskusten
omfattar kommunerna Södertälje och Salem (samt några kommuner i Sörmland)
http://leadersormlandskusten.se/

 

Följande kommuner  ingår inte i Leaderprogrammet:
Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Nacka, Lidingö, Stockholm, Solna. Sundbyberg, Sollentuna,  Danderyd, Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Upplandsbro omfattas inte av något Leaderområde.