Eldsjälar 2024

Äntligen – Eldsjälar uppmärksammas Vad vore vårt samhälle utan eldsjälar? Alltså den som engagerar sig i en förening eller på annat sätt lägger tid och kraft för en sak eller fråga med brinnande entusiasm. Föreningslivet bygger till stor del på ideella krafter, där eldsjälarna spelar en viktig roll.

Bygdegårdarnas Riksförbund satsar under 2024 på att få fram några av dessa lokala, lysande krafter som bär civilsamhället på sina axlar. Tillsammans kommer presentationerna av dessa 24 eldsjälar, en från varje bygdegårdsdistrikt, att sammanställas till vandringsutställning 2025.

Bygdegårdarnas Stockholmsdistrikt har tjuvstartat i år med att utse eldsjälar. De har presenterats på årets distriktsstämma den 14 april i Ljusterö bygdegård. Tolv eldsjälar fick erkännande med ett fint Eldsjälsdiplom. Anledningen till tjuvstarten är att det ideella engagemanget är livsavgörande för bygdegårdsrörelsen, liksom för alla ideella föreningar. Genom att uppmärksamma eldsjälar, synliggörs den stora kraften som ligger i de ca 735 miljoner* ideella arbetstimmar som varje år bidrar till samhället.

Eldsjälarna är hjältar som lyfter upp andra och gör världen lite bättre varje dag.

   *)www.volontarbyran.org/ideellt-engagemang-i-siffror   2024-04-04

Vid distriktsstämman 2024 i Ljusterö delades 12 Eldsjäls diplom ut. Alla kunde tyvärr inte delta.