Bakgrundsbild

Projektet är nu avslutat. Läs om projektet i den sammanfattande slutrapporten

Den 1 oktober 2018 startade vår Projekt ”Mötesplatser i glesbygd/skärgård”. Det är ett ettårigt projekt med Stöd från Leader Stockholmsbygd och Jordbruksverket.Målet med projektet är att de medverkande nio föreningarna ska ha tagit fram utvecklingsplaner för sina bygdegårdar. Vår förhoppning är också att man hunnit ta något kliv på vägen.

En sammanfattning av slutrapprten har tagits fram. Åtta föeningar har undr projekttiden tagit fram utvecklingsplaner.

SLUTrapport Mötesplatser i skärgården 191031[29768]

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se