Bakgrundsbild

Projektet är nu avslutat. Läs om projektet i den sammanfattande slutrapporten

Den 1 oktober 2018 startade vår Projekt ”Mötesplatser i glesbygd/skärgård”. Det är ett ettårigt projekt med Stöd från Leader Stockholmsbygd och Jordbruksverket.Målet med projektet är att de medverkande nio föreningarna ska ha tagit fram utvecklingsplaner för sina bygdegårdar. Vår förhoppning är också att man hunnit ta något kliv på vägen.

En sammanfattning av slutrapprten har tagits fram. Åtta föeningar har undr projekttiden tagit fram utvecklingsplaner.

SLUTrapport Mötesplatser i skärgården 191031[29768]