Arrangörsstöd 2023 – 2025

Vi har fått ett nytt beslut om ett treårigt arrangörsstöd på 350 000 kronor per år för 2023 – 2025. Sedan 2017 har distriktet erhållit ett verksamhetsstöd från Region Stockholm. Medlen nyttjar vi främst som ett arrangörsstöd för länets föreningar. Syftet med stödet är att våga och kunna satsa på kulturell verksamhet. Målet är att varje förening ökar och breddar sitt utbud. Förening som inte arrangerat tidigare och/eller inte nyttjat stödet har förtur om resurserna är begränsade

 

Regler för arrangörsstödet:

Dessa regler gäller tillsvidare. Kommer att uppdateras under våren 2023.

Regler för arrangörsstöd 2023
Regler För Arrangörsstöd 2023 Docx

Ansökningsblankett

Ansökan arrangörsstöd ifyllningsbar

Redovisningsblankett

Ifyllningsbar Redovisning av arrangörsstöd 2020 [14773][36959]