Kulturvecka

Varje år utlyser förbundet en kulturvecka då vi uppmanar alla våra föreningar att bjuda på ett eller flera kulturarrangemang. 2022 infaller kulturveckan den 22 – 30 oktober.

Varje förening uppmanas att inbjuda till en aktivitet. Det kan se mycket olika ut. Bara fantasin sätter gränser. Berätta vad ni planerar så skriver vi om det här.

Läs om mer tips på förbundets hemsida

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kultur/kulturvecka/