Bakgrundsbild

Rådmansö – Annelie Wallin

Konstnären Annelie Wallin verkade på Rådmansö i samverkan med Rådmansö bygdegårdsförening

Presentation av Annelie

AnnelieWallin 2,3MB[109689]

Knut för knut växte Annelie Wallis konstverk ”Gistnande” fram under sommaren på Rådmansö. Många besökare har medverkat och knutit. Att knyta blev lite ev en meditativ upplevelse samtidigt som samtalen kretsade kring fisken och fiskarnas livssituation förr och nu och om hur havet som omger oss egentligen mår.