Tidigare distriktstämmor

Här en kort rapport om var stämmor hållits och några bilder.

Distriktsstämman 2024 hölls på Ljusterö i Ljusterö bygdegård

Vid stämman delades fem silvernålar ut, dock var endast tre närvarande Lennart Larsson, Nybo, Harald Schneider, Länna och Irene Bierfelt, Värmdö.
Även Leif Lundh, Värmdö och Åsa Forsberg, Länna fick Silvernålen.

Eldsjäls diplom delades ut till alla silvernålsmottagare men också till
Oscar Hjärre, Stortorpspaken, Trångsund, Huddinge kommun
Anna Ranebo, Värmdö bygdegård, Värmdö kommun
Irene Bierfelt, Värmdö bygdegård, Värmdö kommun
Lena Wall Oaxens bygdegård, Södertälje kommun
Leif Ove Andersson, Länna bygdegårdsförening, Norrtälje kommun
Kerstin Nilsson, Länna bygdegårdsförening, Norrtälje kommun
Lars Strange. Ulvsätra bygdegård, Järfälla kommun
Reidar Persson, Jakobsbergs gård i Bredäng, Stockholms kommun

Den nya distriktsstyrelsen samlades för konstituerande möte efter stämman.

Distriksstämman 2023 hölls i Grödinge bygdegård.

Rådmansö bygdegårdsförening tar emot utmärkelsen ”Årets bygdegårdsförening” av distriktsordförande Bo Carlqvist.

Distriktsstämma 2022

Hölls den 26 mars på Lidingö Föreningsgård, Lidingö.

Distriktsordförande Bo Carlqvist överlämnar utmärkelse
Årets bygdegårdsförening till Stortorpsparkens ordförande Oscar Hjärre

Distriksstämman 2021

Även 2021 års stämma blev digital.

Årets bygdegårdsförening  tilldelades  Björkö Arholma medborgarhusförening.
Till ny ersättare i styrelsen valdes Tomas Kullberg. Övriga omval.

Distriktsstämman 2020

På grund av den pågående Corona pandemin kunde stämman inte genomföras som planerat. Det blev i stället en digital stämma som hölls den 29 mars med 35 deltagare. Årets bygdegårdsförening tilldelades Oaxens bygdegårdsförening och Årets rapportör blev Rönneberga bygdegårdsförening. Åsa Starck, Bergshamra bgf valdes till ny ledamot i styrelsen och ny ersättare blev Lars Nordstrand. Björkö-Arholma. Hela styrelsen hittar du under ”Kontakta oss”. Vid stämman togs en motion ang. förbundets ungdomsdiplom.

   

35 deltagare på stämman via Zoom. Distriktsordförande Bo
Carlqvist.

     

Mötesordförande Ove              Ny ersättare i styrelsen
Lundgren, Södertälje               Lars Nordstrand, Björkö Arholma

Distriksstämma 2019

 

Distriktsstämman 2019 hölls i Kårsta Ekskogens bygdegård, Vallentuna.  Stämmodeltagarna fick en ”prova på” visning av föreningens digitala biograf.
Årets bygdegårdsförening blev Över Enhörna bygdegårdsförening.

       

Kårsta Ekskogens bygdegård    Här tas utmärkelsen ”årets bygdegårdsförening emot av Över Enhörna bygdegård”

Distriktsstämma 2018

Stämman 2018 höllssöndagen den 8 april i Över Enhörna bygdegård, Södertälje kommun. En buss abonnerades och startade frånfrån Norrtälje med några stopp under vägen.


Årets bygdegård blev Singö som ligger i norra delen av Norrtälje kommun med motiveringen ” För arbetet med att vara en aktiv och attraktiv mötesplats på Singö och för initiativen att satsa på barn och unga som bland lett fram till att en ungdoms kommitté startat under 2017.”

Distriktsstämman 2017 i Odensala

Distriktsstämman 2017 hölls   söndag den 9 april i Odensala bygdegård kl. 10.00 – ca 15.30

Bosse Andersson, Märsta ledde stämman. Monica Eriksson sekreterare

Årets rapporterare – Brogården. Här Per-Olof Sigfridsson och Ulf Johansson.

Hasse Larsson och Mats Klingström underhöll.

Under stämman hölls framtidsdiskussioner i grupper.
Verksamhetsberättelse 2016

Distriktsstämma 2016 i Värmdö

Distriktsstämman hölls den 24 april i Värmdö bygdegård, Hemesta, Värmdö.

Thomas Nilsson avtackades efter många år som sekreterare i distriktet av distriktets nuvarande ordförande Bo Carlqvist.

Ulla Holtman fick ta emot förbuneets silvernål.

Distriktsstämma 2015 i Brogården

Några bilder från distriktsstämman 2015 i Brogården, Norrtälje

Sten Planebo lämnar ordförandeskapet och lämnar över till Bo Carlqvist.

Här överlämnar avgående distriktsordföranden Sten Planebo en gåva till Brogården som tack för mat ock aktivt värdskap under dagen.

Här information om aktuell distriktsstämma, handlingar och arkiv för äldre stämmor