Bakgrundsbild
  • Hem
  • Välkommen till kontrasternas län.

Välkommen till kontrasternas län.

65 bygdegårdar – föreningsdrivna allmänna samlingslokaler är anslutna i vårt län/distrikt. De flesta bygdegårdarna ligger i kranskommunerna till Stockholm. Norrtälje är den kommun som har flest bygdegårdar, 17 stycken. 14 av länets bygdegårdar ligger i skärgården. Det tillkommer hela tiden nya samlingslokaler i våra tätorter, Något som vi varmt välkomnar. Senaste medlemmen är Södra Ljusterö.

Värmdö bygdegård i Hemmesta, Värmdö. En bygdegård med solpaneler!

Distriktets uppgifter är
  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhe
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna
Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Ni hittar under ”Kontakta oss”.